Verkkosivuston jatkokehitys

Onko sivustosi edellisestä muutoksesta jo hetki aikaa? Kun kaipaat tuoreita ideoita tai muutosta nykyisen sivustosi rakenteeseen, kehittäminen pienin askelin on tie parempiin tuloksiin. Olemassa olevaa WordPress-sivustoasi on mahdollista kehittää – ilman koko sivuston uudistamista kerralla. Höyryltä saat konkreettisen näkemyksen ja visuaaliset ehdotukset sivustosi kehityskohdista.

Autamme kehittämään WordPress-verkkosivustoja. Kehittäminen tuo uutta virtaa tekemiseen ja entistä parempia tuloksia.

Roots Helsinki

Hyppäsimme mukaan Rootsin tekniseksi kumppaniksi kehittämään yrityksen sivustoa. Selkeytimme sivuston navigointia tuomalla päätason linkit suoraan näkyville ja teimme teknisiä parannuksia sivuston toimintaan. Muutoksilla on ollut merkittävä vaikutus sivuston toimivuuteen ja käyttäjät ovat kokeneet sivustolla asioinnin helpommaksi. Suunnittelimme ja kehitimme sivustolle myös täysin uuden Roots Online -kokonaisuuden sekä paransimme verkkokaupan listauksia. Kehittäminen pala kerrallaan mahdollistaa muutosten julkaisemisen nopeasti.

Pohjolan Pintamestarit

Kehitimme Pohjolan Pintamestarien sivustosta paremmin palvelevan: Tavoitteena oli kehittää nykyistä sivustoa, sillä sivustolta löytyi jo olemassa olevaa sisältöä ja julkaisujärjestelmä oli perusteiltaan kunnossa. Keskityimme sivuston käyttökokemuksen selkeyttämiseen. Uudistimme mm. sivuston avausnäkymästä tyylikkäämmän ja helposti luettavamman sekä selkeytimme navigaatiota. Pienkehityksen tuloksena sivusto on parempi versio itsestään ja muutoksilla on ollut huomattava vaikutus sivuston kautta tulevien yhteydenottojen määrään.

Touhula-päiväkodit

Aloitimme yhteistyön Touhulan kanssa tutustumalla kattavasti sivuston nykytilaan ja analytiikkaan. Keskityimme sivuston käytettävyyttä ja saavutettavuutta parantaviin toimenpiteisiin, kuten päiväkotisivujen rakenteen yksinkertaistamiseen sekä tekstien kontrasteihin ja luettavuuteen. Kehitimme sivuston ylläpitopuolelle uusia toiminnallisuuksia, jotka helpottavat sivuston muokkaamista. Myös sivuston ylläpitäjien päivittäinen käyttökokemus on tärkeä huomioida osana kehittämistä.

Usein kysyttyä

Näin voit kehittää sivustoasi

Tutustu vinkkeihimme, joiden avulla pääset alkuun kehittämisen suunnittelussa. Autamme ideoimaan, mitä kaikkea on mahdollista toteuttaa ja saada aikaan verkkosivuston kevyillä muutoksilla.

 • Mitä hyötyä sivuston kehittämisestä on?

  Sivuston kehittämisellä pyrimme aina saavuttamaan parempia tuloksia verkkosivujen kautta: näkemyksellinen kehittäminen ottaa kantaa nykyisen ratkaisun pullonkauloihin ja tunnistaa keinot lisätä yhteydenottoja, liidejä tai myyntiä. Kehittäminen voi tarkoittaa teknisten ongelmien ratkaisemista, visuaalista tyylittelyä tai kokonaan uuden toiminallisuuden kehittämistä. Parempi käyttökokemus sivustolla tuottaa tyytyväisempiä asiakkaita ja auttaa käyttäjiä löytämään etsimänsä helposti ja nopeasti.

  Kehittämisen hyötyjä ovat

  • Lisää liidejä, yhteydenottoja tai enemmän verkkokaupan myyntiä
  • Sujuvampi asiointikokemus ja käyttäjät löytävät etsimänsä
  • Parempi brändimielikuva ja viimeistellympi ulkoasu
  • Ylläpitäjät säästävät aikaa sivuston päivittämisessä
  • Parempi löydettävyys hakukoneissa tuo lisää liikennettä sivustolle
  • Kehittämällä säästät rahaa verrattuna koko sivuston uudistamiseen

  Esimerkkimme kehitysprojekteista eri asiakkaiden kanssa ovat osoittaneet, että pienet ja yksinkertaiset muutokset voivat nostaa yhteydenottojen ja tarjouspyyntöjen määrää todella merkittävästi. Tällöin kehittämisestä saatavat hyödyt maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin.

 • Minkätyyppisiä ominaisuuksia voitte kehittää sivustolleni?

  Kiinnitämme seuraaviin asioihin huomiota

  Osaamme suositella hyväksi havaittuja toiminnallisuuksia ja pieniä parannuksia, jotka parantavat sivuston käyttökokemusta ja tukevat liiketoimintasi tavoitteita. Teemme ehdotukset esittämiesi toiveiden pohjalta ja katsomme sivustoasi uusin silmin.

  • Navigaation toimivuus. Onko navigaatio liian täynnä tavaraa ja miten selkeästi osiot on ryhmitelty. Navigaation selkeys vaikuttaa suoraan oleellisen tiedon löytämiseen.
  • Sivuston ulkoasu ja visuaalisuus. Onko sivusto linjassa nykyisen brändi-ilmeen kanssa? Onko sivustolla rikkinäisiä tyylejä tai puutteita kontrasteissa?
  • Lomakkeiden tyylit ja toimivuus. Löytyykö sivustolta riittävän selkeät toimintakehotteet, kuten yhteydenotto- tai tarjouspyyntö-lomake ja toimivatko ne kunnolla?
  • Hakukonenäkvyys. Onko sivustolla riittävä määrä avainsanojen mukaan nimettyjä sivuja. Onko alasivuilla riittävä määrä tekstiä hakukoneita varten? Kuinka hyvin alasivut palvelevat käyttäjien tarpeita?
  • Mobiilikäytettävyys. Onko sivuston tyylit viimeistelty myös mobiilissa? Kuinka pitkiä alasivut ovat ja löytyykö olennainen tieto helposti myös puhelimilla.
  • Verkkokaupan toimivuus. Jos sivustolla on verkkokauppa, kiinnitämme huomiota asiointipolun sujuvuuteen, kuten tuotelistausten toimivuuteen.
  • Ylläpitopuolen käyttökokemus. Kuinka helppoa sisältöjen päivittäminen on ylläpitopuolella? Joutuuko samoja tietoja syöttämään tällä hetkellä moneen paikkaan? Aiheuttavatko tarpeettomat lisäosat ylimääräistä kuormitusta sivustolla?
  • Tekninen toteutus. Onko julkaisujärjestelmä toteutettu kunnolla ja onko sivustolla tarpeettomia lisäosia. Kuinka nopeasti sivusto latautuu ja onko palvelin ajan tasalla?

  Lisäksi voimme kehittää räätälöityjä sisältötyyppejä ja toiminnallisuuksia WordPressiin, jotka vastaavat juuri sinun liiketoimintasi tarpeita. Olipa kyseessä sitten asiakaskokemuksien ja tuotearvostelujen esittäminen, uusien markkinointityökalujen käyttöönotto tai muu toiminallisuus me Höyryllä osaamme suositella yleisesti hyväksi havaittua ja sopivaa ratkaisua.

 • Miten otatte huomioon sivuston tavoitteet ja sen roolin osana liiketoimintaa?

  Höyryllä kehittäminen perustuu aina tavoitteisiin

  Kun ryhdymme kehittämään uutta WordPress-sivustoa, ensisijainen tavoitteemme Höyryllä on ymmärtää toimintasi nykytila ja tavoitteet tulevaisuudelle. Käymme läpi tunnistetut tarpeet kehittämiselle ja haastamme pohtimaan, miten nykyinen sivusto voisi palvella valittuja kohderyhmiä entistäkin paremmin.

  Ehdotuksemme kehittämiselle perustuu yhdessä päätettyihin tavoitteisiin ja siihen, mitä haluat saavuttaa jatkossa. Tavoitteesi voi olla lisätä myyntiä, kerätä liidejä, parantaa brändisi mielikuvaa tai tarjota ylipäätään parempaa palvelua verkossa. Valitsemme ja priorisoimme kehityskohteet siten, että niistä saatava hyöty on suurin suhteessa työmäärään ja muutosten vaikuttavuuteen. Pienet parannukset alkavat tuottamaan konkreettisesti havaittavaa hyötyä nopeasti ja ne on helppo ottaa käyttöön nykyisellä sivustollasi.

 • Mitä kehittäminen tyypillisesti maksaa?

  Jatkokehitystä kustannustehokkaasti Höyryn kanssa

  Sivuston jatkokehitys Höyryllä on suoraviivaista ja priorisoimme aina sinulle koituvaa hyötyä – Kehittämisen tulee tuottaa konkreettista hyötyä toiminnallesi, kuten enemmän yhteydenottoja tai lisää myyntiä. Jatkokehityksestä vastaavat verkkosivuston käyttöliittymäsuunnittelija, graafikko sekä ohjelmistokehittäjämme. Emme käytä aikaa tarpeettomiin palavereihin tai liialliseen raportointiin vaan fokus on toteutuksessa. Näin saat kehittämiseen satsaamastasi budjetista kaiken hyödyn irti.

  Sivuston jatkokehitys ja pienkehittäminen onnistuu jo muutamien työtuntien panostuksilla. Pienet muutokset, kuten tyylien tai elementtien viilaaminen vievät tyypillisesti muutaman tunnin suunnittelijan ja kehittäjän työaikaa. Yleisesti ottaen verkkosivuston kehittäminen on kustannustehokas tapa parantaa nykyisen sivuston toimivuutta verrattuna kokonaisvaltaiseen uudistukseen. Suuren sivustouudistusprojektin sijaan muutokset onnistuvat satasten tai muutaman tuhannen euron budjetilla. Tyypillisen kehitysprojektin hintahaitari Höyryllä on 2200-3800€ ja se sisältää 4-6 yhdessä valittua kehityskohdetta.

  Saat tarkemman arvion kehittämisen kustannuksista ottamalla meihin yhteyttä ja kertomalla millaisia ominaisuuksia tai parannuksia kaipaat sivustollesi.

 • Miten otatte huomioon analytiikan kehittämisessä?

  Näin huomioimme analytiikan

  Käytämme saatavilla olevaa dataa osana suunnittelua. Analytiikka antaa hyvän kuvan sivuston nykytilasta ja pohjan kehittämisen tuloksien arvioimiseksi. Haluamme tuoda kasvua ja parantaa sivustosi toimivuutta.Analytiikan hyödyntäminen on keskeinen osa sivuston modernia jatkokehitystä ja se auttaa meitä tunnistamaan sivustosi pullonkaulat. Näitä voivat olla esimerkiksi sivustosi hitaus tietyillä sivuilla tai korkea poistumisprosentti tiettyjen sisältösivujen kohdalla. Analytiikadatan pohjalta teemme yhdessä hyvin perusteltuja päätöksiä sivustosi kehittämiseksi.

  Google Analytics -katsaus

  Mikäli sivustollasi on käytössä analytiikkatyökalu, kuten Google Analytics, käymme kanssasi läpi sivustosi tulokset edellisen vuoden ajalta. Tulokset edellisen 12kk ajalta antaa kokonaiskuvan sivustosi liikenteestä: tietyillä toimialoilla vuodenajan syklisyys vaikuttaa tuloksiin ja luotettavan käsityksen muodostamiseksi on hyvä tarkastella koko vuotta. Mikäli saatavilla on konversiodataa käyttäjien tärkeistä toimenpiteistä otamme nämä huomioon osana suunnittelua.

  Microsoft Clarity tai Hotjar -kuumakarttatestaus

  Microsoft Clarity ja Hotjar ovat työkaluja, joiden avulla saamme tietoa käyttäjien liikkeistä visuaalisessa muodossa. Näemme. Kehitysprojektisi aluksi keräämme kuumakarttatestauksen avulla dataa edellisen 1-2 kuukauden ajalta. Mittaus on suuntaa antava, koska vuodenaikojen syklisyys voi vaikuttaa sivustosi liikenteeseen. Kuumakarttatestauksen suurin hyöty on sen visuaalisuus.

 • Voitteko muokata sivuston ulkoasua?

  Sivuston facelift tuo uutta eloa ilmeeseen

  Pystymme muokkaamaan WordPress-sivustosi nykyistä ulkoasua vastaamaan paremmin brändisi visuaalista ilmettä. Ulkoasun muokkaaminen voi sisältää monia eri asioita, kuten värimaailman päivityksen, fonttien vaihtamisen, sisällön asettelujen muuttamisen tai muiden visuaalisten ja graafisten elementtien lisäämisen tai poistamisen. Tyypillinen tilanne muutokselle on, että brändi-ilme uudistuu, mutta koko sivustoa ei haluta vaihtaa. Näissä tilanteissa sivuston ulkoasun kehittäminen on ketterä tapa tuoda uusi ilme käyttöön myös verkossa.

  Asiantuntevat graafikomme ja käyttöliittymäsuunnittelijat suunnittelevat muutokset brändi-ilmeesi pohjalta. Samalla kiinnitämme huomiota käyttäjäystävällisyyteen ja responsiivisuuteen, jotta varmistamme, että sivustosi toimii saumattomasti kaikilla laitteilla ja tarjoaa miellyttävän käyttökokemuksen kaikille kävijöille.

  Yritysilmeen suunnittelu Höyryltä

  Jos kaipaat kokonaisvaltaista uudistusta sivustosi ulkoasuun, suunnitelemme myös yritysilmeitä asiakkaillemme. Höyryn historian aikana olemme suunnitelleet yli 100 yritysilmettä kotimaisille toimijoille.
  Lue lisää yritysilmeen suunnittelusta.

  Ota meihin yhteyttä ja kerro tarkemmin kaipaamistasi muutoksista.
 • Voitteko kehittää sivustoani, vaikka se ei olisi Höyryn tekemä?

  Kyllä, voimme auttaa sinua kehittämään sivustoasi, vaikka se ei olisi alun perin Höyryn tekemä. Meillä on kokemusta eri tavoilla toteutettujen WordPress-sivustojen kehittämisestä ja osaamme tarjota apua sekä teknisissä että ulkoasun ja käyttökokemuksen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Sen jälkeen luomme suunnitelman, joka sisältää tarvittavat päivitykset, muutokset ja lisäykset sivustollesi. Pyrimme varmistamaan, että kehitystyö sujuu mahdollisimman saumattomasti ja että lopputulos vastaa odotuksiasi ja tarpeitasi.

 • Missä tilanteissa ette suosittele kehittämistä?

  On muutamia tilanteita, joissa emme suosittele nykyisen sivuston kehittämistä. Nämä tilanteet liittyvät tyypillisesti sivuston julkaisujärjestelmän tekniseen tilanteeseen ja nykyisen ratkaisun kehittämisen työläyteen.

  Jos sivustosi optimointiin on käytetty paljon aikaa ja vaivaa niin, että se vastaa täysin liiketoimintasi tarpeita, kehittämistä ei ehkä tarvita. Yleisesti ottaen lähes kaikilla verkkosivustoilla on kuitenkin jotain kehitettävää edes jollain osa-alueella, kuten sisällön laadussa ja määrässä, navigoitavuudessa, hakukonenäkyvyydessä tai teknisessä suorituskyvyssä.

  WordPress valmisteemat rajoittavat kehittämistä

  Valmisteemoilla toteutetut sivustot perustuvat kolmannen osapuolen toteuttamiin monistettuihin ratkaisuihin, joiden kehittäminen on usein työlästä ja joskus jopa lähes mahdotonta. Valmisteemat sisältävät monesti tarpeettomia ominaisuuksia ja koodia, jotka hidastavat sivuston suorituskykyä. Uusien ominaisuuksien rakentaminen valmisteeman päälle voi osoittautua liian työlääksi, jotta kehittäminen olisi mielekästä. Ennen kehittämiseen ryhtymistä käymme sivustosi teknisen ratkaisun läpi ja otamme kantaa siihen onko kehittäminen kannattavaa. Jos sivuston kannattaminen ei ole mielekästä, emme sitä myöskään sinulle suosittele.

  Sivustolle tarvitaan täysin uutta näkemystä

  Jos liiketoimintasi strategiset tavoitteet ja painopisteet ovat muuttuneet radikaalisti tai olet suunnittelemassa laajempaa uudelleenbrändäystä, voi olla järkevämpää aloittaa sivuston kehitys puhtaalta pöydältä sen sijaan, että jatkettaisiin nykyisen sivuston päivittämistä. Verkkosivuston tyypillinen elinkaari nykyisin on noin 5-7 vuotta, joten jos sivustosi edellisestä uudistuksesta on kulunut tätä pidempään, voi täysi uudistus olla paikallaan.

  On tärkeää, että sivustosi kehittämissuunnitelma tehdään hyvillä perusteluilla, jotta varmistamme onnistuneen lopputuloksen ja panostuksesi tuottavuuden jo alkuvaiheessa. Monissa tapauksissa WordPress-sivuston kehittäminen on hyödyllistä ja järkevää. Esimerkkimme kehitysprojekteista eri asiakkaiden kanssa ovat osoittaneet, että pienet muutokset voivat nostaa yhteydenottojen ja tarjouspyyntöjen määrää todella merkittävästi. Tällöin kehittämisestä saatavat hyödyt maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin.

Kaipaako sivustosi kehittämistä?

Ota meihin yhteyttä niin käydään läpi tavoitteesi sivuston kehittämiselle. Saat meiltä konkreettisen näkemyksen ja visuaaliset ehdotukset sivustosi kehityskohdista.

Ota yhteyttä - Sivuston jatkokehityspaketti
Tietosuojaseloste

Tavoitteet

Toteutamme tietosuojapolitiikkaa huomioiden sekä EU:n tietosuoja-asetuksen että muun lainsäädännön vaatimukset. Tietosuojapolitiikan avulla pyritään varmistamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät organisaatiossa työskentelevien henkilöiden, sidosryhmien ja rekisteröityjen oikeudet sekä rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet. Höyryllä henkilötietojen käsittelyssä toteutetaan yksityiselämän suojaa ja edistetään hyvän tietojenkäsittelytavan noudattamista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan seuraavia yleisiä periaatteita:

 • lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
 • käyttötarkoitussidonnaisuus
 • tietojen minimointi
 • täsmällisyys
 • säilytyksen rajoittaminen
 • eheys ja luottamuksellisuus

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja on ihmisen yksityiselämän suojaamista. Siihen kuuluu kunkin oikeus henkilötietoihinsa. Rekisteröidyn oikeuksien perusperiaatteena on henkilötietojen suojan takaaminen valtuudettomalta tai henkilöä vahingoittavalta tietojen käytöltä. Rekisterinpitäjänä tiedotamme avoimesti henkilötietojen käsittelystä ennen käsittelytoimien aloittamista. Rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet

Toteutamme rekisteröidyn oikeudet. Lisäksi varmistamme, ettei henkilötietoja käsitellä ilman asianmukaista oikeusperustaa (esimerkiksi rekisteröidyn suostumus). Huolehdimme, että henkilötietoja käsitellään vain asianmukaisin edellytyksin ja että tämä huomioidaan myös uusia käsittelytapoja suunniteltaessa. Henkilötietojen käsittely on käyttötarkoitussidonnaista eli määrittelemme ennakkoon ne tarkoitukset, joihin henkilötietoja käsitellään.

Toteutamme myös tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ja osoittaa, että käsittelyssä noudatetaan lainsäädäntöä. Näitä toimenpiteitä tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.

Tekniset ja hallinnolliset ratkaisut tietojen suojaamiseen

Valitsemme riskien arvioinnin perusteella tekniset suojausratkaisut hallussamme olevien tietojen suojaamiseen ja olemme rakentaneet riskien arvioinnin mukaisesti hallintojärjestelmän valvomaan, ohjaamaan sekä toteuttamaan päivittäistä tietojen käsittelyä yrityksessämme. Varmistamme tietosuojapolitiikan mukaisen tietosuojatason suorittamalla auditointeja ja katselmuksia. Olemme nimenneet tietosuojavastaavan, joka johtaa ja toimeenpanee johdon hyväksymän tietosuojapolitiikan sekä hallituksen hyväksymät operatiiviset toimenpiteet. Lisäksi koulutamme työntekijöitämme tietosuoja-asioissa säännöllisesti. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo myös salassapitovelvollisuus.

Toiminta tietosuojan vaarantuessa

Jos tietosuojan epäillään tai havaitaan vaarantuneen, asia tutkitaan välittömästi. Lisäksi asiasta ilmoitetaan viipymättä rekisteröidylle, jonka tietosuoja on vaarantunut. Teemme myös ilmoituksen valvontaviranomaiselle henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.


Henkilötietojen käsittelyohje

Digi- ja mainostoimisto Höyryn henkilötietojen käsittelyohjeen tarkoituksena on ohjata henkilötietojen käsittelyä, toteuttaa yksityiselämän suojaa ja edistää hyvän tietojenkäsittelytavan noudattamista.

Henkilötietojen käsittelyohje perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen, jota sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automaattista, sekä sellaisten henkilötietojen käsittelyyn muussa kuin automaattisessa muodossa, jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden on tarkoitus muodostaa rekisterin osa.

Tässä ohjeessa annetaan Digi- ja mainostoimisto Höyryn henkilötietojen käsittelylle yhteiset määräykset. Henkilötietojen käsittelyohjeen hyväksyy Digi- ja mainostoimisto Höyryn yrittäjät/hallitus. Käsittelyohjeen päivittämisestä vastaa Digi- ja mainostoimisto Höyryn tietosuojavastaava.

Lataa henkilötietojen käsittelyohje kokonaisuudessaan


1. Rekisterinpitäjä

Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy

Yhteystiedot

Digi- ja mainostoimisto Höyry
Koskikatu 10
96200 Rovaniemi
+358 50 366 2726

Rekisteristä vastaava henkilö

Sami Halonen
Koskikatu 10
96200 Rovaniemi
+358 50 366 2726

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja kerätään yhteydenottoa varten esimerkiksi Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy:n palveluiden myyntiin ja yrityksen markkinointiviestintään sekä asiakaspalautteiden käsittelyyn.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yhteydenottolomakkeen tiedot eivät ole julkisia vaan ne kerätään ainoastaan Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy:n sisäisiä toimenpiteitä varten. Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
 • Nimi
 • Yritys/yhteisö
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Lisäksi pyydetään ilmoittamaan viestin aihe ja kiinnostuksen kohde
Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastusoikeus

Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan postiosoitteeseen: Digi- ja Mainostoimisto Höyry, Koskikatu 10, 96200 Rovaniemi

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Yhteydenottolomakkeen rekisteristä poistetaan rekisteröidyn tiedot, kun ne eivät enää ole tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään viiden vuoden kuluttua yhteydenottoon liittyvän tarpeen päättymisestä. Käyttöoikeudet rekisteriin poistetaan, kun rekisterinpitäjä katsoo, että järjestelmän rekisterin käyttäjä ei enää tarvitse työtehtävään liittyvästä syystä pääsyoikeutta tai käyttöoikeutta rekisteritietoon.

Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Digi- ja mainostoimisto Höyry:n ja sen toimipisteiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
info@hoyry.net

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.
Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.


Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 23.04.2024.

Sami Halonen

Toimitusjohtaja / Yrittäjä

sami.halonen@hoyry.net

Puh. +358 50 366 2726

Ilmari Saari

UI / UX -suunnittelija

ilmari.saari@hoyry.net

Puh. +358 40 590 8204

Höyry on luova toimisto ja WordPress-asiantuntija.

WordPress-verkkosivut ja visuaaliset toteutukset ilman murheita. Pitkä kokemuksemme WordPress-julkaisujärjestelmästä takaa avun tilanteessa kuin tilanteessa. 10 vuotta ja yli 250 toteutettua sivustoa ympäri Suomen.