Digitaaliset palvelut

Käyttöliittymä­suunnittelu

Teemme käyttöliittymäsuunnittelua verkkopalveluihin sekä verkko- ja mobiilisovelluksiin. Käyttöliittymäsuunnittelulla, klikkailtavilla prototyypeillä ja perusteellisella testauksella varmistamme, että toteutettava palvelu on loppukäyttäjälle selkeä, helppokäyttöinen ja innovatiivinen.

Hyvä palvelu tarvitsee käyttöliittymäsuunnittelua

Uuden verkkopalvelulle menestymisen esteenä ei ole usein tekniikka, vaan palvelun huono käytettävyys ja tästä johtuva käyttäjän kokema vähäinen arvo. Asiakkaat vertaavat käyttökokemustaan käyttämiinsä kansainvälisiin digitaalisiin palveluihin. Harvalla pk-yrityksellä on tarjota samanlaista resurssia käyttökokemuksen muotoiluun kuin Piilaakson jäteillä, mutta tekemällä tuotteista ja palveluista helpompia sekä mukavampia käyttää, on niillä parempi mahdollisuus menestyä myös kansainvälisesti.

Käyttöliittymäsuunnittelu pähkinänkuoressa

Käyttöliittymäsuunnittelijamme vastaavat Höyryllä palvelun miellyttävästä ja selkeästä käyttöliittymästä ja hyvästä vuorovaikutuksesta. Hyödyntämällä tuttuja toimintamalleja palvelun käyttäjät ymmärtävät kokeilematta, miten palvelu toimii. Verkkopalveluissa tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi tunnistettavaa ja helppokäyttöistä navigaatiota, joka kertoo mitä sisältöä palvelu tarjoaa ja miten se on järjestetty. Hyvä käyttöliittymäsuunnittelija välttää asioita, joilla ei ole selkeää tarkoitusta. Käyttöliittymäsuunnittelu sovelletaan aina myös eri päätelaitteille. Tänä päivänä käyttäjälle tulee tarjota ensiluokkainen kokemus päätelaitteesta riippumatta.

“Käyttöliittymäsuunnittelija vastaa Höyryllä verkkopalvelun miellyttävästä ja selkeästä käyttöliittymästä sekä hyvästä vuorovaikutuksesta.”

Käyttöliittymä- vai käyttökokemussuunnittelu?

Siinä missä käyttöliittymäsuunnittelija (UI Designer) vastaa palvelun miellyttävästä ja selkeästä käyttöliittymästä sekä hyvästä vuorovaikutuksesta, käyttökokemuksen suunnittelija (UX Designer) on vastuussa palvelun koko käyttökokemuksesta, mikä liittyy yritykseen, sen tuotteisiin ja palveluihin. Monessa yrityksessä kyse on yhdestä ja samasta henkilöstä. Käyttökokemuksen suunnittelijan paras ominaisuus on kyky asettua käyttäjän rooliin. Tässä auttaa kohderyhmän ymmärtäminen ja yleinen empatian kyky. Toimivan lopputuloksen varmistamiseksi tarvitaan tutkimusta ja testausta, joiden pohjalta voidaan päättää, mitä ominaisuuksia asiakkaat arvostavat ja mitä he yleensä tarvitsevat.

Suunnittelija aikaisin mukaan palvelun konseptointiin

Palvelua kehitettäessä suunnittelijan vastuuna on alusta alkaen ajatella loppukäyttäjää. Mitä käyttäjä haluaa tehdä ja mitä hän odottaa tuotteelta? Miten palvelusta saadaan samaan aikaan yksinkertainen, toimiva ja jopa kustannustehokas?

Hyvä käyttökokemus voi tarkoittaa monta asiaa. Se voi olla kilpailijoita parempi ostokokemus, loistava tuotetuki tai helppo käyttöönotto. Jos tuotteesi ratkaisee asiakkaan ongelman, hänellä on tarve käyttää sitä. Tuotetta, jonka käytettävyys on miellyttävä, asiakas haluaa oikeasti käyttää. Tällöin ensiluokkainen käyttökokemus muodostuu selkeäksi kilpailuvaltiksi.

Palvelun suunnittelu ja testaus

Hyvän käyttökokemuksen suunnittelu vaatii ajatustyötä, suunnittelua, visualisointia ja työn testaamista. Nykyaikaiset suunnittelutyökalut mahdollistavat interaktiiviset prototyypit, joilla konseptia voi testata ilman koodaamista. Höyryllä luomme konkreettisia malleja palvelusi sisältö- tai käyttöliittymäratkaisuista. Näin uusia ideoita pystytään arvioimaan käytännössä ja testaamaan niitä eri sidosryhmillä. Prototyypeistä saatu palaute antaa selkeät suuntaviivat palvelun lopulliselle toteutukselle. Protyyppivaiheessa tehdyt muutokset ovat aina merkittävästi kevyempiä toteuttaa kuin vasta kehitysvaiheessa.


Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Asiakkaitamme