Case

Santasport

Asiakas
Santasport

Palvelu
Verkkosivut, Verkkokauppa

Teknologia
WordPress, WooCommerce, Lyyti

Verkkosivusto
www.santasport.fi

Santasport Lapin urheiluopisto verkkosivusto

Lähtökohdat projektiin

Santasport Lapin Urheiluopisto tarjoaa monipuoliset koulutus- ja vapaa-ajan puitteet lomille, harrastuksille, työhyvinvoinnille ja huippuluokan urheilutapahtumille. Suunnittelimme ja toteutimme Santasportille käyttäjäystävällisen, mobiiliresponsiivisen ja helposti ylläpidettävän verkkopalvelujen kokonaisuuden, joka tuo eri brändisivustot yhden toteutuksen alle sekä mahdollistaa palveluiden varaamisen ja oston suoraan verkosta.

Uudistus toteutettiin multisite-sivustona Santasportin laajan palvelutarjonnan takia; nyt Santasportin eri brändeillä, kuten Corestudiolla ja Lapin urheiluakatemialla on omat alisivustonsa, joilla voidaan esittää tuotetietoja kätevästi kaikista muista multisiten sivustoista. Uudistus paransi sivuston käyttökokemusta ja yhtenäisti sivuston sisällöntuottajien toimintamalleja. Laajan kokonaisuuden pyörittäminen on entistä tehokkaampaa, kun käytännöt eri sivustoilla ovat samat.

Sivuston suunnittelu ja toteutus

Koko prosessi alkoi digistrategian laatimisella. Digistrategiassa määriteltiin sivustojen tavoitteet sekä tekninen arkkitehtuuri. Sivuston suunnittelussa huomioitiin alusta asti Santasportin eri kohderyhmät. Pääsivusto palvelee niin vapaa-ajan vieraita, majoituspakettien varaajia, opiskelijoita kuin myös yrityksiä. Sivuston rakenne on jaoteltu kohderyhmäpohjaisesti selkeiden päätasojen alle, jotka muodostavat omat kokonaisuutensa. Sivustosta suunniteltiin sivukartta, joka helpottaa sisällöntuottajien työtä ja kiteyttää sivuston rakenteen.

Selkeä asiointikokemus ja näyttävä toteutus

Sivustolla on paljon käytännön tietoa, joten sen rakenteesta suunniteltiin mahdollisimman selkeä. Usein haettu tieto ja Santasportista kertovat sivut sijoitettiin toissijaisen navigaation alle sivuston ylälaitaan, josta löytyy myös oikopolut tärkeille linkeille. Käyttäjien navigointia sivustolla helpotettiin muun muassa etusivun nostolla, joka ohjaa käyttäjät suoraan etsimänsä tiedon pariin. Ratkaisu helpottaa sivuston selailua erityisesti mobiilissa. Sivustolla on myös käytössä chatpohjainen työkalu, joka ohjaa käyttäjiä eteenpäin ja mahdollistaa yhteydenottopyyntöjen keräämisen kätevästi.

Sivuston visuaalisuus pohjautuu Santasportin visuaaliseen ilmeeseen ja sivustolle tuotiin paikkoja houkutteleville nostoille. Isot kuvapinnat tuovat näyttävyyttä ja mahdollistavat tarjonnan silmäilyn visuaalisesti. Santasportin tarjoamilla palveluilla on omat alasivunsa, joilla on käytössä useita eri elementtejä käytännön tarpeisiin. Sivustolla voidaan listata muun muassa hintatietoja, aukioloaikoja ja yhteyshenkilöiden tietoja.

Selkeys ja näyttävä toteutus tuovat Santasportin monipuolisen tarjonnan houkuttelevasti esiin

Santasport shop – WordPress Lyyti integraatio

Toteutimme sivulle verkkokauppa WooCommerce-lisäosalla, joka mahdollistaa kurssituotteiden ostamisen suoraan sivustolta. Santasportin tapahtumiin ilmoittautuminen hoidetaan puolestaan tapahtuma-alan Lyyti-järjestelmän kautta. Kaupassa listataan Santasportin kaikki tuotteet ja käyttäjälle tuotesivut toimivat kaikki samalla tavalla taustajärjestelmästä riippumatta. Mitä tahansa sivustolle käyttöön otettuja moduuleja on mahdollista hyödyntää myös tuotesivuilla. Santasport Shopin toimiva haku ja monipuolinen suodatus auttaa käyttäjiä löytämään helposti etsimänsä laajasta tarjonnasta. Santasport tekee paljon mainontaa ja tarjonta vaihtelee sesongin mukaan. Kaupan tuotteita on mahdollista nostaa korttinostoina eri laskeutumissivuille, jolloin tarjonta pystytään kohdentamaan käyttäjien oman kiinnostuksen mukaan.

Santasport Lapin urheiluopisto verkkosivusto

Multisite ratkaisu

Sivusto toteutettiin multisite-ratkaisuna, jossa Santasportin eri sivustot toimivat teknisesti yhden verkkosivuston alla. Multisite tuo mukanaan useita käytännön hyötyjä, jotka helpottavat sivuston päivittämistä;

 • Multisite mahdollistaa tiedon listaamisen eri sivustoilta. Näin Santasportin eri brändisivustot voivat listata tuotetietoa eri sivustoilla siten, että tiedot syötetään yhteen paikkaan
 • Multisite tekee sivustojen kehittämisestä kustannustehokasta. Samoja toiminnallisuuksia voidaan uudelleenkäyttää eri sivustoilla.
 • Sivustoilla voi olla oma domain-nimensä ja itsenäiset sisältönsä. Sivustot näyttävät käyttäjälle täysin itsenäisiltä sivustoilta.
 • Sivustojen käyttökokemus pysyy yhtenäisenä. Multisite selkeyttää toimintamalleja yhtenäisiksi, sillä sivustot toimivat samalla tavalla.

Multisite-sivustot toimivat erityisesti organisaatioilla, joilla on tarvetta useammille verkkopalveluille. Sivustot ovat itsenäisiä sivustoja ja niillä on käytössä omat domaininsa.

Tutustu sivustoihin

CMS Santasport logo
Crossfit Santasport logo
Lapin urheiluakatemia logo
Corestudio logo

Tiimi

Kalle Tapio

Luova johtaja / Yrittäjä

kalle.tapio@hoyry.net

Puh. +358 40 705 0836

Ilmari Saari

UI / UX -suunnittelija

ilmari.saari@hoyry.net

Puh. +358 40 590 8204

Robin Francett

Ohjelmistosuunnittelija

robin.francett@hoyry.net

Puh. +358 50 410 1208

Projektipäällikkö

Sami Halonen

Toimitusjohtaja / Yrittäjä

sami.halonen@hoyry.net

Puh. +358 50 366 2726

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää

Laita meillä viestiä ja kerro lähtötilanteestasi ja tavoitteistasi. Asiantuntijamme ottaa sinuun pian yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla.

Etusivun yhteydenotto
Tietosuojaseloste

Tavoitteet

Toteutamme tietosuojapolitiikkaa huomioiden sekä EU:n tietosuoja-asetuksen että muun lainsäädännön vaatimukset. Tietosuojapolitiikan avulla pyritään varmistamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät organisaatiossa työskentelevien henkilöiden, sidosryhmien ja rekisteröityjen oikeudet sekä rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet. Höyryllä henkilötietojen käsittelyssä toteutetaan yksityiselämän suojaa ja edistetään hyvän tietojenkäsittelytavan noudattamista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan seuraavia yleisiä periaatteita:

 • lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
 • käyttötarkoitussidonnaisuus
 • tietojen minimointi
 • täsmällisyys
 • säilytyksen rajoittaminen
 • eheys ja luottamuksellisuus

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja on ihmisen yksityiselämän suojaamista. Siihen kuuluu kunkin oikeus henkilötietoihinsa. Rekisteröidyn oikeuksien perusperiaatteena on henkilötietojen suojan takaaminen valtuudettomalta tai henkilöä vahingoittavalta tietojen käytöltä. Rekisterinpitäjänä tiedotamme avoimesti henkilötietojen käsittelystä ennen käsittelytoimien aloittamista. Rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet

Toteutamme rekisteröidyn oikeudet. Lisäksi varmistamme, ettei henkilötietoja käsitellä ilman asianmukaista oikeusperustaa (esimerkiksi rekisteröidyn suostumus). Huolehdimme, että henkilötietoja käsitellään vain asianmukaisin edellytyksin ja että tämä huomioidaan myös uusia käsittelytapoja suunniteltaessa. Henkilötietojen käsittely on käyttötarkoitussidonnaista eli määrittelemme ennakkoon ne tarkoitukset, joihin henkilötietoja käsitellään.

Toteutamme myös tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ja osoittaa, että käsittelyssä noudatetaan lainsäädäntöä. Näitä toimenpiteitä tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.

Tekniset ja hallinnolliset ratkaisut tietojen suojaamiseen

Valitsemme riskien arvioinnin perusteella tekniset suojausratkaisut hallussamme olevien tietojen suojaamiseen ja olemme rakentaneet riskien arvioinnin mukaisesti hallintojärjestelmän valvomaan, ohjaamaan sekä toteuttamaan päivittäistä tietojen käsittelyä yrityksessämme. Varmistamme tietosuojapolitiikan mukaisen tietosuojatason suorittamalla auditointeja ja katselmuksia. Olemme nimenneet tietosuojavastaavan, joka johtaa ja toimeenpanee johdon hyväksymän tietosuojapolitiikan sekä hallituksen hyväksymät operatiiviset toimenpiteet. Lisäksi koulutamme työntekijöitämme tietosuoja-asioissa säännöllisesti. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo myös salassapitovelvollisuus.

Toiminta tietosuojan vaarantuessa

Jos tietosuojan epäillään tai havaitaan vaarantuneen, asia tutkitaan välittömästi. Lisäksi asiasta ilmoitetaan viipymättä rekisteröidylle, jonka tietosuoja on vaarantunut. Teemme myös ilmoituksen valvontaviranomaiselle henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.


Henkilötietojen käsittelyohje

Digi- ja mainostoimisto Höyryn henkilötietojen käsittelyohjeen tarkoituksena on ohjata henkilötietojen käsittelyä, toteuttaa yksityiselämän suojaa ja edistää hyvän tietojenkäsittelytavan noudattamista.

Henkilötietojen käsittelyohje perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen, jota sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automaattista, sekä sellaisten henkilötietojen käsittelyyn muussa kuin automaattisessa muodossa, jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden on tarkoitus muodostaa rekisterin osa.

Tässä ohjeessa annetaan Digi- ja mainostoimisto Höyryn henkilötietojen käsittelylle yhteiset määräykset. Henkilötietojen käsittelyohjeen hyväksyy Digi- ja mainostoimisto Höyryn yrittäjät/hallitus. Käsittelyohjeen päivittämisestä vastaa Digi- ja mainostoimisto Höyryn tietosuojavastaava.

Lataa henkilötietojen käsittelyohje kokonaisuudessaan


1. Rekisterinpitäjä

Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy

Yhteystiedot

Digi- ja mainostoimisto Höyry
Koskikatu 10
96200 Rovaniemi
+358 50 366 2726

Rekisteristä vastaava henkilö

Sami Halonen
Koskikatu 10
96200 Rovaniemi
+358 50 366 2726

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja kerätään yhteydenottoa varten esimerkiksi Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy:n palveluiden myyntiin ja yrityksen markkinointiviestintään sekä asiakaspalautteiden käsittelyyn.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yhteydenottolomakkeen tiedot eivät ole julkisia vaan ne kerätään ainoastaan Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy:n sisäisiä toimenpiteitä varten. Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
 • Nimi
 • Yritys/yhteisö
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Lisäksi pyydetään ilmoittamaan viestin aihe ja kiinnostuksen kohde
Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastusoikeus

Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan postiosoitteeseen: Digi- ja Mainostoimisto Höyry, Koskikatu 10, 96200 Rovaniemi

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Yhteydenottolomakkeen rekisteristä poistetaan rekisteröidyn tiedot, kun ne eivät enää ole tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään viiden vuoden kuluttua yhteydenottoon liittyvän tarpeen päättymisestä. Käyttöoikeudet rekisteriin poistetaan, kun rekisterinpitäjä katsoo, että järjestelmän rekisterin käyttäjä ei enää tarvitse työtehtävään liittyvästä syystä pääsyoikeutta tai käyttöoikeutta rekisteritietoon.

Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Digi- ja mainostoimisto Höyry:n ja sen toimipisteiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
info@hoyry.net

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.
Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.


Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 23.04.2024.