Parempi käyttökokemus-onnistunut tuote

“Se on varmaan insinöörin suunnittelema” on lause, jonka ei ole tarkoitus kehua suunnitteluratkaisua. Valitettavasti tämä pitää liian usein paikkaansa. Uusissa verkkopalveluissa menestymisen esteenä ei ole usein tekniikka, vaan palvelun huono käytettävyys ja tästä johtuva käyttäjän kokema vähäinen arvo.

Kirjoittaja
Kalle Tapio
AD / Yrittäjä

Asiakkaat peilaavat käyttökokemustaan muihin käyttämiinsä kansainvälisiin digitaalisiin palveluihin. Kilpailu on kovaa. Jos asiakkaat eivät osaa käyttää tuotetta, he eivät käytä sitä. Jos palvelu ei tuota käyttäjälle hänen tarvitsemaa arvoa, hän ei osta sitä. Hyvä digitaalinen tuote vastaa selkeästi asiakkaan ongelmaan ja ratkaisee sen. Tämä ei tarkoita aina uutta innovaatiota. Valtaosa menestyvistä yrityksistä osaa hyödyntää ja paketoida muiden keksimiä palveluita alkuperäistä paremmin. Tässä hyvällä käyttökokemuksella on merkittävä rooli.

Käyttökokemus vai käyttöliittymä

Siinä missä käyttöliittymä suunnittelija (UI-designer) vastaa palvelun miellyttävästä ja selkeästä käyttöliittymästä ja hyvästä vuorovaikutuksesta, käyttökokemuksen suunnittelija (UX-designer) on vastuussa palvelun koko käyttökokemuksesta mikä liittyy yritykseen, sen tuotteisiin ja palveluihin. Monessa firmassa kyse on yhdestä ja samasta henkilöstä. Kyse on kuitenkin eri asioista.

Käyttökokemussuunnittelijan paras ominaisuus on kyky asettua käyttäjän rooliin. Tässä auttaa kohderyhmän ymmärtäminen ja yleinen empatian kyky.

Tämän lisäksi tarvitaan tutkimusta, testausta ja kohderyhmän haastatteluja, joiden pohjalta voidaan päättää mitä ominaisuuksia asiakkaat tuotteessa/palvelussa arvostavat, ja mitä he yleensä tarvitsevat. Suunnittelija luo malleja verkkopalvelun sisältö- tai käyttöliittymäratkaisuista, jolloin uusia ideoita voidaan arvioida ja testata niillä eri sidosryhmillä.

Käyttöliittymäsuunnittelijan vastuulla on tehdä käyttöliittymästä selkeä ja helppokäyttöinen. Käyttämällä tuttuja toimintamalleja käyttäjät ymmärtävät kokeilematta, miten palvelu toimii. Verkkopalveluissa tämä tarkoittaa esimerkiksi tunnistettavaa ja helppokäyttöistä navikaatiota, joka kertoo mitä sisältöä palvelu tarjoaa ja miten se on järjestetty. Hyvä käyttöliittymäsuunnittelija välttää asioita joilla ei ole selkeää tarkoitusta. Käyttäjälle pitäisi tarjota myös samanarvoinen käyttökokemus päätelaitteesta riippumatta.

Käyttökokemus kärjeksi

Molempien roolit ovat tärkeitä, mutta eri vaiheissa. UX-Suunnittelijan vastuulla on alusta alkaen ajatella loppukäyttäjää. Jo silloin, kun ideaa aletaan vasta hahmottelemaan tuotteeksi. Mitä käyttäjä haluaa tehdä ja mitä odottavat tuotteelta? Mitkä ovat yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet? Miten palvelusta saadaan samaan aikaan yksinkertainen, toimiva ja kustannustehokas?

Jos käyttökokemusta aletaan miettimään liian myöhään, vaarana on, että tuotteessa ei välttämättä olekaan sitä yhtä kriittistä ominaisuutta. Tuotteeseen voi jäädä myös käyttöönottoa häiritseviä ongelmakohtia.  Nämä ovat selkeitä myynnin esteitä, joihin markkinoinnilla tai pelkällä viilatulla käyttöliittymällä ei voi vaikuttaa. Riskinä on myös että palveluun ahmitaan liikaa turhia ominaisuuksia. Techcrunch osasi kertoa tähän syynkin.  Toteutus venyy ikuisuusprojektiksi, jolloin se on vihdoin valmistuessaan vanha ja kankea.

Hyvä käyttökokemus voi tarkoittaa monta asiaa. Se voi olla kilpailijaa parempi ostokokemus, loistava tuotetuki tai helppo käyttöönotto. Jos tuotteesi ratkaisee asiakkaan ongelman, hänellä on tarve käyttää sitä. Loistavan käytettävyyden omaavaa tuotetta asiakas haluaa oikeasti käyttää. Tässä käyttökokemus muodostuu selkeäksi kilpailuvaltiksi. Markkinointi verkostoituneessa maailmassa on paljon helpompaa kävijäarvosteluiden näyttäessä vihreää. Jos tuotteellasi on vielä hyvä tarina, niin tilanteesi on loistava.

Ympärillä tapahtuvaan digitaaliseen murrokseen ei voida vaikuttaa, mutta omaan toimintaan voidaan. Mitä omalla toimialallasi voi tapahtua? Oletko se sinä joka muuttaa maailmaa. Meidän on tehtävä tuotteista ja palveluista helpompia sekä mukavampia käyttää, niin että niillä on mahdollisuus myös kansainvälisillä markkinoilla.