Sisältö edellä verkkoon

Tänä syksynä olemme erityisesti keskittyneet hiomaan verkkopalvelujemme tuotantoprosessia. Kuulostaako mielenkiintoiselta? Ei ole tarkoituskaan. Sinun tarvitsee vain tietää, että nyt homma rokkaa.

Kirjoittaja
Kalle Tapio
AD / Yrittäjä

Verkkosivun visuaalisen suunnittelun pitäisi olla sisällön kertomista parhaalla mahdollisella tavalla. Verkkosivu toimii kehyksenä asiakasta kiinnostavalle sisällölle, kuten artikkeleille, oppaille, valokuville tai videoille. Mahdollisuudet jakaa sisältöä eri medioihin, sen hakukonenäkyvyys sekä hakukonemarkkinoinnin mahdollisuudet pitääkin ottaa suunnittelussa huomioon jo varhaisessa vaiheessa. Hyvin suunniteltu verkkopalvelu toteuttaa valmiiksi mietittyä sähköisen markkinoinnin strategiaa, jolla on selkeät tavoitteet. Verkkosivujen tarkoitus on yleensä luoda yritykselle uusia asiakaskontakteja ja sekä toimia tuotteiden ja palveluiden myyntikanavana.

Suunnitteluprosessissamme ongelmaksi muodostui asioiden väärä järjestys. Sivujen rakenne, toiminnallisuus ja visuaalinen ilme suunniteltiin aikaisemmin irrallaan sisällöntuotannosta. Sivut tehtiin valmiiksi, jonka jälkeen alkoi sisällön syöttäminen.  Pahimmassa tapauksessa sisältö kopioitiin vanhoilta toimimattomilta sivuilta. Sisältö kuitenkin ratkaisee usein sen, kiinnostuuko asiakas yrityksestäsi vai ei. Tämän todettua, tuntuukin erikoiselta, että sisällön muotoilu ja optimointi on jäänyt aina prosessissa viimeiseksi ja usein täysin asiakkaan vastuulle. Asiakkaidemme puolesta emme olleet tyytyväisiä tilanteeseen.

Sivujen suunnittelu alkaa aloituspalaverista

Meillä Höyryssä verkkosivujen suunnittelu alkaa aina aloituspalaverista, joka on suunnittelijan ensimmäinen ja tärkein kosketus projektiin tai asiakkaaseen. Siinä käydään läpi asiakkaan liiketoiminta, sivuston tehtävä, tavoitteet, oletettu kohderyhmä sekä sivuston tekniset vaatimukset. Lisäksi käymme läpi asiakkaan graafisen ohjeiston sekä resurssit sisällöntuotantoon ja sivuston markkinointiin. Lopuksi sovimme projektin aikataulun. Aloituspalaveri on pohja, johon kaikki myöhempi suunnittelutyö perustuu. Sen eteen kannattaa käyttää siis aikaa, koska huono tai puolittainen briiffi voi johtaa ristiriitaiseen lopputulokseen tai projektin viivästymiseen.

”Sivuston rakenteen ja toiminnallisuuden suunnittelussa suunnittelijan vastuu on kertoa asiakkaalle mahdollisimman selkeästi, miten sivusto tulee toimimaan ja minkälainen rakenne tulee olemaan.”

Asiakkaan vastuu on tarkistaa suunnitelma huolellisesti ja kommentoida sitä. Muutosten tekeminen on helppoa ja nopeaa tässä vaiheessa. Kun rakenne on selvillä, voi sisällön suunnittelu alkaa.

Hyvä sisältö ei synny itsestään

Hyvä julkaisujärjestelmä mahdollistaa monipuolisen ja rikkaan sisällöntuotannon verkkosivustolle. Se ei kuitenkaan ole automaatio, joka valitsee ja käsittelee sivustollesi sopivat kuvat tai tuottaa tekstiä, joka kiinnostaisi asiakastasi. Tähän tarvitaan suunnittelijan silmää ja tarinankertojan ääntä. Tämä vaatii taitoa ja aikaa, tai sitten rahaa, mutta laadukas sisällöntuotanto on nähtävä investointina. Tämän tarkoitus on tuottaa sijoitettu pääoma takaisin. Jos sivujen sisältö ei kiinnosta tai palvele asiakasta, silloin verkkosivujen kautta saapuvien maksavien asiakkaiden saaminen on enemmän sattumaa kuin mitään muuta. Jatkossa Höyryssä visuaalinen suunnittelu käynnistyy vasta kun verkkopalvelun sisältö on pääpiirteittäin selvillä. Lopullinen tuotantoaineisto taitetaan aina suunnittelijan toimesta oikeilla sisällöillä.

Tämän takia muutimme suunnitteluprosessia niin, että sisältö saa sen kunnian mikä sille kuuluu. Toivomme, että pystymme nyt tuottamaan hyvän käytettävyyden omaavia, visuaalisesti näyttäviä sekä tarinallisesti toimivia verkkopalveluita.  Kaikille tee se itse -ideologian omaaville olemme tehneet ohjenuoraksi  “Tee näin”- opetusvideon. Vaikka et olisikaan syntynyt kynä kädessä, niin uskomme, että tämän avulla sisällön tuottaminen ja päivittäminen onnistuu helpommin ja teknisesti oikein.

Lopuksi vielä iso kiitos ja kumarrus kaikille asiakkaillemme kuluneesta vuodesta. Te olette syy miksi Höyry on olemassa.

Ajatuksia ja inspiraatiota