Printin mahdollisuudet digimaailmassa

Paperilehdet, fyysiset kirjat ja käyntikortit häviävät hiljalleen markkinoilta samalla, kun mainostoimistot vaihtavat nimensä digitoimistoiksi. Tekeekö kukaan enää printtiä vai ovatko painotuotteet täysin mennyttä aikaa?

Kirjoittaja
Lotta Nykänen
Graafinen suunnittelija

Onko printillä enää tulevaisuutta?

Sähköistymisen myötä myös visuaalinen ala on siirtynyt pääasiassa tietokoneiden äärelle, mikä on tarkoittanut muutosta painotuotekulttuurissa. Siinä missä ennen painotuotteet olivat mainostoimistojen arkipäivää, ovat ne nyt alkaneet jäädä digimaailman jalkoihin. 

Printtituotteet eivät kuitenkaan ole kadonneet maailmasta, vaan ne näkyvät edelleen monien yritysten toiminnassa. Oikein valitut painotuotteet täydentävät yritysten virtuaalista toimintaa, sillä ne tavoittavat asiakkaat myös tietokoneiden ulkopuolelta. Lopputuloksena on viimeistelty brändi, joka näkyy ja vaikuttaa myös netin ulkopuolella.

Printillä on siis edelleen mahdollisuutensa, mutta millaisiin painotuotteisiin kannattaisi panostaa?

Painotuotteiden uusia muotoja

Nykyään saattaa miettiä, mitä hyötyä on enää käyntikorteista, julisteista tai tarroista, kun kaikki on sähköistä. Web-keskeisyys ei ole poistanut perinteisten painotuotteiden tarvetta ja printti erottuu edukseen sähköisessä maailmassa. Esimerkiksi kustomoidut pakkausmateriaalit herättävät kuluttajien kiinnostusta, viimeistelevät brändiä ja luovat erottuvalla ulkonäöllä pesäeroa kilpailijoihin. Painotuotteiden ulkoasuun kannattaakin kiinnittää huomiota, sillä yksityiskohdissa on taikaa ja toisinaan kuluttajat valitsevat tuotteet pelkän ulkonäön perusteella.

Sähköistyminen on myös laajentanut printtikatalogia, sillä painotuotteet ovat joutuneet tavallaan keksimään itsensä uudelleen. Printin ei tarvitse enää tarkoittaa vain printtiä, vaan siihen voidaan yhdistää myös digitaalisia elementtejä. Arkipäiväisin esimerkki tästä on QR-koodi, joka antaa pienen mustavalkoisen neliön avulla sähköisesti lisätietoa asiasta, tuotteesta tai tapahtumasta. Sen sijaan augmented reality eli lisätyn todellisuuden avulla käyttäjä pääsee näkemään näyttöpäätteen kautta 3D-elementtejä. Tällöin esimerkiksi katalogiin yhdistettynä tuotetta voidaan tarkastella sekä perinteisestä esitteestä että mobiililaitteen avulla.

Printin ja digin kahtiajako ei siis tarkoita, että nämä poissulkevat toisensa. Päinvastoin, näitä kahta voi yhdistellä keskenään, jolloin visuaalisen maailman mahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja asiakkaat tavoitetaan kaikilla osa-alueilla.

Printin ja digin kahtiajako ei siis tarkoita, että nämä poissulkevat toisensa. Päinvastoin, näitä kahta voi yhdistellä keskenään, jolloin visuaalisen maailman mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Painomaailman haasteisiin apua mainostoimistoilta

Mikäli sähköinen maailma tuntuu monimutkaiselta, helppoa se ei ole myöskään printin kohdalla. Painotuotteiden tilaamiseen liittyy aina painotalojen kanssa työskentely, jolloin joutuu tekemisiin alan sanaston kanssa. Mitä tarkoittavat folioinnit, stanssaukset ja leikkuumerkit? Tämä sanasto ei välttämättä aukene alan ulkopuoliselle, jolloin voi stressaantua siitä, saako varmasti tilaamansa.

Lisäksi on osattava vertailla painotaloja keskenään, sillä valinnoilla on iso vaikutus kustannuksiin. Ensinnäkin, valitako ulkomainen vai kotimainen toimija? Yleensä ulkomaalaiset painotalot ovat halvempia ja toisinaan asiakaspalvelultaan jopa parempia kuin kotimaiset. Jos hinta ei kuitenkaan määrää kaikkea ja haluaa panostaa paikallisuuteen, hyviä toimijoita löytyy myös lähempää. Toiseksi pitää tehdä valinta painomenetelmien välillä – kääntyäkö offsetin vai digipainon puoleen? Hyvä muistisääntö on se, että perinteisillä painomenetelmillä isot erät tulevat halvemmaksi, pienemmillä taas digitaalisen käyttö. Jos siis haluaa painattaa vain 50 kappaleen postikorttierän, kannattaa valita digipaino.

Lyhyesti sanottuna painotuotteen valitseminen on vain osa prosessia, sillä päätöksiä joutuu tekemään yllättävän paljon. Asiakkaan ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, sillä mainostoimistot ovat valmiita auttamaan. Ammattilaisten avulla turvataan oikeat valinnat, joilla asiakas saa varmasti sen, mitä on tilannut. Ja lopputuloksena on painotuote, jolla on edelleen mahdollisuuksia digimaailman keskellä.